Drukarka w sieci

Nie wiele osób wie, że pracując w sieci lokalnej można drukować na jednej drukarce z wielu komputerów. Z funkcji tej można korzystać nawet na komputerach podłączonych do sieci bezprzewodowo.
Istnieją dwa sposoby na skorzystanie z tej wygody:

 • udostępnienie drukarki, umożliwia drukowanie z wielu komputerów w jednym momencie bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń. Komputer, do którego podłączona jest drukarka, udostępnia zasoby (w tym przypadku drukarkę) innym komputerom w sieci. Drukowanie z komputerów w sieci odbywa się identycznie jak z komputera, do którego fizycznie podłączona jest drukarka.
  Różnice istnieją jedynie w konfiguracji.

  Wady:
  • jeśli komputer, do którego fizycznie podłączono drukarkę jest wyłączony drukowanie nie jest możliwe
  • jeśli komputer, do którego fizycznie podłączono drukarkę jest uszkodzony drukowanie nie jest możliwe
  Zalety:
  • niskie koszty
  • brak dodatkowych urządzeń

 • print serwer, jest to urządzenie, które umożliwia drukowanie z wielu komputerów w jednym momencie. Urządzenie to podłączone do sieci lokalnej daje możliwość drukowania poprzez sieć. W tej konfiguracji możliwość drukowania nie jest uzależniona od żadnego komputera. Drukowanie z wykorzystaniem print serwera odbywa się tak samo, jak drukowanie na drukarce podłączonej lokalnie.
  Różnice istnieją jedynie w konfiguracji.

  Wady:
  • koszt dodatkowego urządzenia
  • wymagane wolne gniazdo sieciowe w sieci lokalnej
  Zalety:
  • możliwość drukowania sieciowego nie jest uzależniona od innych komputerów

Sprawdź jakie inne porady mamy dla naszych klientów

Poradnik